© 2008 

www.lommeulken.dk


Login

Brugernavn:

Password:

Husk mig?
log ind

Generalforsamling 20/21


Kalder alle Ulke


Vi holder generalforsamling torsdag d. 3/12 klokken 18. Lokation er ved Aarhus bowling, Eckersbergsgade 13, 8000 Aarhus C. - hvis lokationen bliver ændret, vil information herom stå på forum. Der gives 1 gratis øl/sodavand og bowling efter endt møde til dem som skulle have lyst.

Tilmelding sker på forum. Da der på nuværende tidspunkt er et max antal på 10 personer (vi håber at det bliver forøget inden mødet), så er det først til mølle-princippet. Hvis vi kommer over 10 personer, oprettes der et zoom møde, så alle har mulighed for at være med til generalforsamlingen.

Har du forslag til et/flere punkt(er) på dagsordenen, skal de sendes hurtigst muligt til formand@lommeulken.dk eller på pm til Rasmus W

Hvis der er nogle som har nogle gode bud på årets torsk, årets fangst eller andre gode historier så send gerne bestyrelsen en besked. 

 

Programmet:

1. Formalia. 

a. Valg af ændringer i vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (næstformanden og formanden).
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2020 ved kasserer Mathias.
4. Gennemgang og godkendelse af budget for 2021 samt fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. Formand: Rasmus W genopstiller.

b. Næstformand: Mikkel genopstiller med mindre andre har interesse.

c. Kasserer: Mathias genopstiller.

d. Bådansvarlig: Lars genopstiller (status ved båden).

e. Ny PR ansvarlig: Bestyrelsen foreslår Malthe, andre forslag er velkomne.

f. Menigt medlem: Rasmus O

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget.

9. Evt.

a. Valg af 2 ansvarlige til "Uni-sø konkurrencen".

b. Valg af 2 ansvarlige til "Danmarks største fredagsbar".

c. Point i ulke konkurrencen.

d. Workshops af grejfremstilling.

f. Legat søgning.

10. Kåringer og prisuddeling.
11. Tak for i aften og bowlingturnering.

 

Bestyrelsen håber på så mange fremmødte som muligt, fysisk som online.

 

Mvh

Rasmus og bestyrelsen 2-11-2020
Lars Sandgaard | sandgaardlars8@gmail.com
Jeg deltager også.
3-11-2020 8:35:59
Jonas Bjerre | jonasbjerre4@hotmail.com
Jeg joiner Malthe og Wrang :)
2-11-2020 20:18:59
Malthe Wisler Johansen | malthewisler@gmail.com
Jeg deltager :)
2-11-2020 17:21:53