© 2008 

www.lommeulken.dk


Login

Brugernavn:

Password:

Husk mig?
log ind


Hvem er vi?


Jysk akademisk lystfiskerforening - Lommeulken


.er en fiskeforening for studerende i Aarhus. Foreningen blev stiftet paa en vaad biologisk felttur til Polen i 1999 og blev doebt Lommeulken. Dengang var foreningen forbeholdt biologistuderende i Aarhus, men siden er den blevet abnet for alle studerende i Aarhus. I ojeblikket er vi godt 50 medlemmer, hvoraf de studerende kommer fra vidt forskellige studieretninger lige fra biologi til Jura, og mange andre studier er herimellem repraesenteret, og der er stadig plads til nye medlemmer. Foreningen afholder faelles ture for medlemmerne ca. en gang hver maaned, og forsoger hver gang at ramme det fiskeri der er oppe i aarstiden. Tidligere ture har bl.a. vaeret efter havorred i aaen og paa kyst, gedde, suder, karpe, brasen, skalle, knude, hvarrer, helt og mange flere... Desuden er Lommeulken hvert efterar vaert for den store traditionsrige unis-fiskekonkurrence, hvor kampklare fiskere dyster i hold om at fange den forste, den storste og de fleste fisk i Aarhus universitets soer. Er denne konkurrence ikke til at vente til, saa korer der over hele aret en frivillig konkurrence blandt Lommulkens medlemmer om, at fange de storste fisk indenfor en raekke forskellige arter og vinde haeder og anerkendelse fra de ovrige ulke - se mere under "Ulkekonkurrencen". Har du sporgsmal eller onsker du at hore mere om Lommeulken, saa skriv endelig til bestyrelsen eller til lommeulken@hotmail.com


Bestyrelsen


Formand

Rasmus Wrang
Tlf. 53638613

Naestformand

Nicolaj Holm
Tlf. 25375513

Kasserer

Mathias Christensen
Tlf. 60231205

Baadansvarlig

Jonas Bjerre

Revisorer

Lars Sandgaard
Rasmus Ottosen

Suppleanter

Rasmus Sonne
Kristian Soeby
Allan Mathiasen